Konstvetenskap

Jag har sedan unga år varit intresserad av fotografi. Så när jag 2011 genom ändrad jobbsituation fick mer fritid tänkte jag att jag skulle läsa fotografi på universitet. Och så blev det.

Men det visade sig att det inte fanns så många kurser i fotografi och än färre på distans. Jag funderade och tänkte att fotografi är konst så jag skulle kunna läsa konstvetenskap utan att egentligen veta mycket om ämnet. Men så blev det.

Jag läste någon kurs varje termin och började upp i ganska många poäng. Det passade mig ganska bra, så jag fortsatte.

En dag tänkte jag, varför inte ta en examen i konstvetenskap? Som ett tydligt mål om inte annat. Visserligen har jag en kandidat i företagsekonomi sedan tidigare men en till skadar inte.

Efter något års fördröjning med att komma in på en b-uppsatskurs lyckades jag i juni 2020 fixa den på Linnéuniversitetet. Jag skrev om en målning av Ivan Aguéli.

Hösten 2020 kom jag in på c-kursen på Uppsala universitet och klarade kandidatexamen 2021. Jag fortsatte skriva om Aguéli.

Nu läser jag vidare på masterprogrammet Konstkritik och konstpedagogik.

Våren 2024 skriver jag masteruppsats. Vad det ska bli av det sen vet jag inte.

Jag är medlem i Sala konstförening, Avlidna salakonstnärer och Konsthistoriska sällskapet.

Jag finns också här.

Inlämningsuppgifter och annat för några kurser

Notera att jag anger inte om jag fått betyget vg på någon kurs (vilket jag har), men alla har åtminstone fått godkänt. Ta gärna inspiration, men kopiera inte förstås.

Uppsatser

B-uppsats i konstvetenskap (Linnéuniversitetet, 2019): Det oändligas expansion En förklaring till Ivan Aguélis målning Gotländskt landskap med en biografisk metod.

C-uppsats i konstvetenskap (Uppsala universitet, 2021): "Samvetsgranna porträtt är alltid en god skola": En ikonologisk tolkning av fyra porträtt målade av Ivan Aguéli.

C-uppsats i företagsekonomi (Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby, 1996): Positiv erfarenhetsåterföring i ett kärnkraftverk

Annat akademiskt

Uppdaterad: January 12 2024 14:34:11.