Göm mig för de ondas hop, för skocken av ogärningsmän. De vässar sina tungor som svärd, de siktar med skarpa ord som pilar för att skjuta den oskyldige ur bakhåll — plötsligt skjuter de, utan att tveka. De eggar varandra, de rabblar förbannelser, de gillrar snaror och säger: »Ingen ser det.« De tänker ut ogärningar…

Läs mer

Av David. Herre, jag sätter mitt hopp till dig, du min Gud, jag förtröstar på dig: svik mig inte, låt inte mina fiender triumfera! Den som hoppas på dig blir aldrig sviken, men den trolöse skall stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig,…

Läs mer