Igår och idag var jag i Rättvik med stiftsfullmäktige.

Stiftsfullmäktige i Västerås stift består av 79 folkvalda ledamöter som träffas två gånger per år. Detta möte i november är på stiftsgården i Rättvik och vi stannar över på söndag kväll. Träffen på vårkanten är i Västerås.

Det stora beslutet den här gången, som det är varje år på höstmötet var stiftets budget.

(mer…)

Allt vad mina ögon begärde lät jag dem få, ingen glädje nekade jag mig. I allt mitt arbete fann jag glädje, den lönen fick jag för min möda. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört, mot all den möda jag haft. Och allt var tomhet, ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen. Så vände jag blicken mot visheten, dumheten och dårskapen. — Vad kan den göra som kommer efter kungen? Bara det som man förut gjort! — Jag såg att visheten är bättre än dårskapen, liksom ljuset är bättre än mörkret.
‭‭Predikaren‬ ‭2:10-13

Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern,

‭‭Johannesevangeliet‬ ‭14:10-12‬

En vallfartssång av David. Herre, jag är inte övermodig, har inga stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn.
‭‭Psaltaren‬ ‭131:1-2‬