Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner. Du vet att de vållar strid, och en Herrens tjänare skall inte strida; han skall vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod och med mildhet föra dem till ordningen som säger emot honom. Kanske låter Gud dem omvända sig och komma till insikt om sanningen… ‭‭Andra Timotheosbrevet‬ ‭2:23-25‬

Varför skryter du över det onda och förhäver dig mot den fromme? Ständigt tänker du ut fördärv, din tunga är som en vässad kniv, du är full av svek. Du älskar det onda mer än det goda, kommer hellre med lögn än med sanning. Du älskar ord som gör skada och svekfullt tal. ‭‭Psaltaren‬ ‭52:3-6‬…

Läs mer

Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: »Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.« ‭‭Lukasevangeliet‬ ‭17:20-21‬