Kyrkan

Jag heter Magnus Nystedt, bor i Salbohed (Sala kommun) och är förtroendevald i Svenska kyrkan.

Sedan kyrkovalet 2021 är jag invald i kyrkofullmäktige i Kumla-Tärna-Kila pastorat i Sala och är kyrkorådets ordförande.

I kyrkovalet 2017 bodde jag i Västerås och blev invald i kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige och utsågs till ordinarie i stiftsstyrelsen. Jag var också under några år ledamot i kyrkogårdsutskottet och Domkyrkoförsamlingens församlingsråd. Sen i och med flytten till Sala har jag fått ge upp uppdragen i Västerås och efter valet 2021 lämnade jag stiftsfullmäktige för att lägga fokus lokalt.

Kontakt

Jag finns också på pastoratets webb. Skicka epost till magnus.nystedt@svenskakyrkan.se.

Profilfråga

Det finns många frågor som ligger mig varmt om hjärtat, som att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen folkkyrka, tillgänglig för alla. Men i kyrkovalet 2021 valde jag att fokusera på en fråga.

Som förtroendevald i Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila pastorat vill jag verka för: En kyrka i framkant av den digitala utvecklingen.

Mina förslag är:

Hur har det gått?

Kyrkoherden beslutade att börja med digitala helgsmålsböner runt tiden för valet. Jag hade inget med det att göra men det är förstås en del av vad jag vill åstadkomma. Det kostar oss en del men vi upplever att de ger bra utdelning.

I den uppdaterade Församlingsinstruktionen (2023) fick jag med digital utveckling som ett av pastoratets utvecklingsområden. Det tror jag är bra för oss, speciellt för att vi är ett litet och landsbygdspräglat pastorat. Digital verksamhet kan vara nödvändigt för oss framöver även om vi förstås ska fortsätta bedriva traditionell verksamhet också.

Kyrkoval 2025

Söndagen den 21 september 2025 är det kyrkoval igen.

Debattartiklar

Vill du ha din kyrka kvar? Gå till gudstjänst!

Kom gärna till värmen i en av våra kyrkor

Tack för förtroendet

Värderingar är viktiga i kyrkovalet

Kyrkan kan växa med ny teknik

Svenska kyrkan måste fortsätta utvecklas med tekniken