Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära…

Läs mer

Jag funderar ofta på det här med lokalpress. Hur vi pratar om pressens situation, hur papperstidningen dör ut, hur Facebook och Google äter upp annonspengar, hur lokalredaktioner läggs ner. Det tycker jag är intressant ur många aspekter som jag tror har intima samband, t.ex. synen på demokrati, klyftan mellan storstäder och landsbygd mm.