Debatt: Stärk Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka

Det här debattinlägget publicerades i dag i VLT. Det är deras rubriksättning i tidningen.

Det finns de som vill stänga Svenska kyrkan, de som vill att bara människor som kvalificerar sig på något sätt ska kunna ta del av kyrkans verksamhet. Vi i Centerpartiet tycker att det är helt fel väg att gå, faktiskt en farlig väg att gå som skulle rasera den kyrkan så många av oss älskar. Fortsätt läsa “Debatt: Stärk Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka”