Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: »Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen?« Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sade till mig: »Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill.«

‭‭Uppenbarelseboken‬ ‭5:1-5‬

När Lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i kanske en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld, och åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner. Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det åska och dån och blixtar och jordbävning.

‭‭Uppenbarelseboken‬ ‭8:1-5‬

Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen som sade: »Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, och han skall vara konung i evigheters evighet.« Och de tjugofyra äldste, som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade: »Vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och blivit konung. Folken vredgades, men din vrede har kommit och stunden då de döda skall dömas och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, höga och låga, och förgöra dem som förgör jorden.« Och Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar och dån och åska och jordbävning och väldiga hagel.

‭‭Uppenbarelseboken‬ ‭11:15-19‬

Både människor och djur skall bära säcktyg och ropa högt till Gud. Var och en skall upphöra med sin ondska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede, så att vi inte går under.« När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat dem med; han lät det inte ske.

‭‭Jona‬ ‭3:8-10‬

Job sade: Jag vet förvisso hur det är: En människa kan inte få rätt mot Gud. Om han behagar föra talan mot henne kan hon inte svara ens en gång på tusen. Ingen, hur klok och stark han än var, har oskadd kunnat trotsa honom, han som flyttar berg innan de vet vad som sker och vräker dem över ända i sin vrede, han som skakar jorden så att den rubbas och dess pelare svajar, han som kan förbjuda solen att gå upp och kan låsa inne stjärnorna, han som ensam har spänt upp himlen och betvingat Havet, han som har gjort Stora Björn och Orion, Sjustjärnorna och söderns stjärnbilder. Han gör större ting än någon kan fatta, fler under än någon kan räkna.

‭‭Job‬ ‭9:1-10‬ ‭B2000D‬‬