Lovsången 8

Äran, äran tillhör Gud,
vår skapare, frälsare, hjälpare.

Du som håller universum i din hand,
som har skapat jord och himmel, hav och land,
alla människor och djur och vår natur,
vi sjunger gloria, gloria, gloria, äran är din!
Gloria, gloria, gloria, äran är din!

Du som levde på vår jord och blev vår vän,
dog på korset och blev levande igen,
det du gjorde, det du sa är viktigt än.
Vi sjunger gloria, gloria, gloria, äran är din!
Gloria, gloria, gloria, äran är din!

Du som bor i mig i varje andetag,
fyller mig med mod och kraft när jag är svag,
talar till mig med en röst jag kan förstå.
Vi sjunger gloria, gloria, gloria, äran är din!
Gloria, gloria, gloria, äran är din!

Lovsången 8, finns i kyrkohandboken