Kyrkan

Jag var kandidat i kyrkovalet 2017 för Centerpartiet i Västerås och blev invald till kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige. Jag har för närvarande följande uppdrag i Svenska kyrkan:

  • Ledamot i kyrkofullmäktige i Västerås
  • Ledamot i kyrkogårdsutskottet
  • Ledamot och sekreterare i domkyrkoförsamlingens församlingsråd
  • Ledamot i stiftsfullmäktige i Västerås stift
  • Ledamot i stiftsstyrelsen
  • Vice ordförande och sekreterare för Centerpartiets grupp i stiftsfullmäktige

Här är några förslag som jag presenterat:

Du kan läsa en intervju med mig och nedan finner du min kandidatvideo.

Centerpartiet vill att Svenska kyrkan ska med framtidstro vara en:

  • Öppen kyrka som välkomnar och omfamnar alla människor
  • Nära kyrka som finns mitt i ditt liv, där och när du behöver den
  • Grön kyrka med solceller på fler av kyrkans tak