Du måste se “Ett rop från Syrien”

Den finns på SVT Play, en dokumentär om kriget i Syrien. Se den! Så enkelt är det, du måste se den. Den innehåller många starka, fruktansvärda bilder som är svåra att se men inget är förstås ens i närheten av vad så många människor upplevt. Och inte nog med helvetet de levt genom i Syrien, de som lyckas fly möter ett annat helvete när de når Europa.

Rasisterna kröp fram ur sina hålor

Dick Sundevall skrev i januari i Paragraf om något som har debatterats mycket nyligen, invandrare och brottsstatistik.

Några enstaka som inte bara ifrågasatt mina siffror i största allmänhet, har försökt påvisa det med statistik. En har tagit fram statistik som visar att samtidigt som anmälningarna om sexbrott har ökat väldeliga så har det varit en större invandring i Sverige. Så är det. Men det finns inget påvisat samband mellan det här.