Ge oss vishet

Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror — samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande.
‭‭Efesierbrevet‬ ‭1:17-21

Reformationsdagen

Idag är det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, Tyskland. Så lyder myten i alla fall, om det är helt sant vet vi inte. Att reformationen tog fart och har sedan dess format många aspekter av vårt samhälle är dock helt sant.