Debatt: Stärk Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka

Det här debattinlägget publicerades i dag i VLT. Det är deras rubriksättning i tidningen.

Det finns de som vill stänga Svenska kyrkan, de som vill att bara människor som kvalificerar sig på något sätt ska kunna ta del av kyrkans verksamhet. Vi i Centerpartiet tycker att det är helt fel väg att gå, faktiskt en farlig väg att gå som skulle rasera den kyrkan så många av oss älskar. Fortsätt läsa “Debatt: Stärk Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka”

Det här med att kampanja i kyrkovalet

Som du kanske vet är jag kandidat i kyrkovalet (du går väl och röstar 17 sept?) och det är mitt första kyrkoval som jag ser från den sidan.

Så jag vet ingenting om hur kyrkoval och kampanjande fungerar. Eller jag visste inget om det för sex månader sedan i alla fall. Då blev jag inblandad i kyrkovalet för västeråskretsen och det har varit en ganska brant inlärningskurva kan jag berätta. Fortsätt läsa “Det här med att kampanja i kyrkovalet”