Jag funderar ofta på det här med lokalpress. Hur vi pratar om pressens situation, hur papperstidningen dör ut, hur Facebook och Google äter upp annonspengar, hur lokalredaktioner läggs ner. Det tycker jag är intressant ur många aspekter som jag tror har intima samband, t.ex. synen på demokrati, klyftan mellan storstäder och landsbygd mm.

Nu är en till artikel i serien Året på gården publicerad. Denna gång gick jag ut i skogen med familjen Sommar på Svånö gård. De vill avverka en del skog som har börjat visa sjukdomstecken.

Förmiddagen idag var jag på Svånö gård i Rytterne. Den drivs av Henrik och Ingrid Sommar tillsammans med deras son Johan. Det är en mjölkgård ansluten till Arla, en av bara fyra mjölkgårdar i Västerås kommun. Jag ska följa dem under ett år och artiklarna kommer publiceras på Västmanlands Nyheters webbplats.