Göm mig för de ondas hop, för skocken av ogärningsmän. De vässar sina tungor som svärd, de siktar med skarpa ord som pilar för att skjuta den oskyldige ur bakhåll — plötsligt skjuter de, utan att tveka. De eggar varandra, de rabblar förbannelser, de gillrar snaror och säger: »Ingen ser det.« De tänker ut ogärningar men döljer vad de tänkt ut — en avgrund är människans hjärta. Men Gud skjuter sin pil, den träffar dem plötsligt. Deras tunga får dem på fall, alla som ser det förfäras.

‭‭Psaltaren‬ ‭64:3-9‬