Gud är vår tillflykt och vår styrka

Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup, om än vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror.

‭‭Psaltaren‬ ‭46:2-4‬