Webbsänd en bön eller mässa per vecka

Svenska kyrkan i Västerås arrangerar en rad gudstjänster, mässor och andra aktiviteter. Vill du gå i kyrkan så finns det aktiviteter som passar nästan alla vad gäller plats och tid. Men alla kan inte ta sig till en kyrka, därför föreslår jag att Svenska kyrkan i Västerås utreder möjligheterna att webbsända en gudstjänst per vecka.Det uppenbara vore att en söndagsgudstjänst varje vecka sändes live på webben och sociala medier. Vad jag vet gör ingen församling i Sverige det regelbundet men försök har gjorts.

En motion[1] av Jerry Adbo till kyrkomötet 2014 uppmanade ”kyrkostyrelsen att undersöka möjligheterna att webbsända gudstjänster”. Motionen avslogs med hänvisning till att arbete redan pågår. Avslaget gjordes med hänvisning till att kyrkostyrelsen 2013 antog en strategi för digital kommunikation och närvaro[2].

Enligt strategin ska: ”Svenska kyrkan ska finnas där människor finns och vara tillgänglig de tider på dygnet då människor har behov av kyrkan. Personliga möten kan uppstå på många platser, exempelvis via sociala medier. Därför prioriteras kommunikation som möjliggör dialog och skapar engagemang. Svenska kyrkan har en hög ambition när det gäller tillgänglighet avseende till exempel: Språk, barn och unga, funktionsnedsättning, tid på dygnet och teknisk plattform.”

I en annan motion[3] till kyrkomötet 2017 uppmanade Hans-Olof Andrén (POSK) till att på Svenska kyrkans webbplats tillgängliggöra svenskkyrkliga poddradiogudstjänster varje sön- och helgdag, dagliga svenskkyrkliga, samt att tillhandahålla församlingarna plattform, struktur, lagring och distribution för poddradioverksamhet. Den motionen bifölls så vi kan väl anta att poddradiogudstjänster kommer bli allt vanligare runt om i Sverige.

Vad jag kan se nämner dock inte Hans-Olof Andréns motion video utan verkar koncentrera sig på ljudinspelning. Det kan vara en väg att gå och ett komplement till video.

Vad gäller webbsändningar i praktiken så har jag svårt att hitta exempel, åtminstone exempel där man regelbundet sänder gudstjänster på webben. Söker man på Youtube framstår frikyrkor mer aktiva än Svenska kyrkan. Filadelfiakyrkan i Stockholm är ett bra exempel[4], likaså Korskyrkan i Götene[5]. Inom Svenska kyrkan hittar jag inte något regelbundet arbete med att sända gudstjänster på webben utan det är enskilda försök. T.ex. experimenterar man i Västerlanda[6] en del med webbsänd gudstjänst, dock inte livesändning än i alla fall.

Kyrkofriden har framförts som ett stort problem vad gäller att webbsända gudstjänster, att besökare ska kunna känna sig trygga i att de inte kan ses på en video på webben. Efter försök med webbsändning i Jönköping[7] framfördes bland annat denna åsikt: ”Kyrkan skall vara en fredad zon, även om kameran inte når överallt skall man kunna slinka in obemärkt utan känslan av att vara övervakad.”

Och så ska det förstås vara. Det finns sätt att komma runt det men i en vanlig söndagsgudstjänst blir det väldigt svårt att helt undvika att besökare syns på bild. Så dels har vi problemet med kyrkofrid, dels har vi en tekniskt komplicerad utmaning som ökar kostnaden kanske så mycket att det blir ogenomförbart.

Men tänk då istället mindre och enklare. I Västerås domkyrka arrangeras varje vardag morgon klockan nio en bön eller mässa. En sådan per vecka kanske skulle kunna webbsändas. Det borde vara mer hanterbart än en söndagsgudstjänst.

Eller varför inte anordna en gudstjänst bara för webbsändning? Den skulle kunna hållas av en präst och kanske en kyrkvaktmästare eller annan person som hjälper till med tekniken. Det skulle nog inte behövas fler än en kamera och PA-system finns redan i domkyrkan.

I korthet tycker jag det är hög tid att vi i Västerås inför någon form av gudstjänst sänd på webben och att vi nu sätter igång ett arbete för att reda ut hur det är möjligt, vad krävs för att det ska komma igång, samt en plan för att sätta igång.

[1] https://www1.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1158203&ptid=48063

[2] http://skl.se/download/18.2864878c157380516072bdf7/1474554349319/Svenska+kyrkans+strategi+f%C3%B6r+digital+kommunikation+och+n%C3%A4rvaro+20130305+(slutgiltig).pdf

[3] https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1649656&ptid=4326&infoscreen=true

[4] https://www.youtube.com/user/FiladelfiaSthlm/videos

[5] https://stor-2.staylive.se/watch.php?video=2641&quality=720

[6] https://villacalifornia.blog/2017/12/26/filmad-hogmassa-i-vasterlanda/

[7] http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/kamera-i-kyrkan-orsakade-protester