En papperslös stiftsstyrelse, tack

Stiftsstyrelsen i Västerås stift är pappersbaserad. Visserligen får vi ut alla handlingar via e-post men de kommer också med vanlig post i pappersformat och så får vi vanligtvis några till papper på bordet. Vi borde kunna göra bättre.

Förklaringen till varför vi inte kan få t.ex. iPad och handlingarna digitalt vet jag inte riktigt. En fråga ställdes nyligen varför man inte kan söka igenom de handlingar vi ändå får digitalt. Svaret var att de scannas in så därför går det inte.

Jag har påpekat att det går visst med OCR att göra text i scannade PDF-filer sökbara men vet inte om det gick hem riktigt.

Hur som helst tycker jag det är nu 2018 och det måste gå att lösa så att stiftsstyrelsen blir papperslös.