Svenska kyrkan i Västerås arrangerar en rad gudstjänster, mässor och andra aktiviteter. Vill du gå i kyrkan så finns det aktiviteter som passar nästan alla vad gäller plats och tid. Men alla kan inte ta sig till en kyrka, därför föreslår jag att Svenska kyrkan i Västerås utreder möjligheterna att webbsända en gudstjänst per vecka. (mer…)

”Gud sade: »Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.« Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.«”

‭‭Första Moseboken‬ ‭1:26-28‬

Dörrknackning är det många inom politiken som tror på som ett effektivt sätt att nå väljare, så också inom Centerpartiet. Jag har inget direkt att jämföra med för att tycka det ena eller det andra förutom att som väljare vill jag inte ha folk som kommer och knackar på. Men det är kanske bara jag.

(mer…)