Välsignat är Guds namn från evighet till evighet

Daniel sade: Välsignat är Guds namn från evighet till evighet: visheten och kraften är hans. Han låter år och tider skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet, de kloka deras förstånd. Han uppenbarar det djupt fördolda, han vet vad som finns i mörkret, hos honom bor ljuset. Mina fäders Gud, dig tackar och prisar jag, du har gett mig visheten och kraften. Nu har du låtit mig veta det som vi bad dig om. Svaret på kungens fråga har du kungjort för oss.

‭‭Daniel‬ ‭2:20-23‬