Mot nättrollen

Varför skryter du över det onda och förhäver dig mot den fromme? Ständigt tänker du ut fördärv, din tunga är som en vässad kniv, du är full av svek. Du älskar det onda mer än det goda, kommer hellre med lögn än med sanning. Du älskar ord som gör skada och svekfullt tal.

‭‭Psaltaren‬ ‭52:3-6‬ ‭B2000‬‬

Därför skall Gud krossa dig för alltid, gripa dig, slita dig ur ditt tält, rycka dig bort från de levandes land. De rättfärdiga skall se det och bäva, och de skall le och säga: Där är en man som inte gjorde Gud till sitt värn. Han litade på sin rikedom, han sökte skydd i vad han ägde.

‭‭Psaltaren‬ ‭52:7-9‬ ‭B2000‬‬