Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden

Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Jag insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig och njuta livets goda. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda — det är en gåva från Gud.

‭‭Predikaren‬ ‭3:11-13‬