Planering med församlingsrådet

Vi i församlingsrådet samlades i Kyrkbacksgården efter gudstjänsten idag för att arbeta med framtidsfrågor. Det finns förstås en lång rad frågor som vi måste ta itu med men idag fokuserade vi på tre områden: barn och ungdom, frivilliga/volontärer samt gudstjänst.


Det blev några riktigt produktiva timmar, tycker jag, där alla våra olika åsikter kom fram och vi slutade med en lång lista möjliga saker vi kan jobba med. Nu har vi ett dokument som vi måste strukturera och skriva rent, sen ska vi gå igenom det och sortera och prioritera. Det känns som vi har en bra grund att stå på när vi nu går vidare.