Första beredningsutskottet

Ikväll hade vi första träffen för beredningsutskottet för Västerås domkyrkoförsamlings församlingsråd (säg det några gånger snabbt). BU består av församlingsrådets ordförande, vice ordförande och sekreterare, där jag då är sekreterare. I huvudsak pratade vi om söndag då rådet ska träffas efter gudstjänsten och prata om de viktiga frågorna vi ska arbeta med.

Församlingsrådet är församlingens styrelse och de i kyrkans organisation som står församlingen och dess medlemmar närmast. Vi har ansvar för gudstjänster, vad kyrkan kan användas till, vad kollekt går till och vi user kyrkvärdarna. Även om vi inte har någon egen budget eller något personalansvar så faller ändå ett stort ansvar på församlingsrådet.

Det är ett ansvar vi tar på fullaste ansvar.

webben finns våra protokoll och kontaktinformation för vår ordförande Ingemar. Men jag tar förstås också gärna emot dina synpunkter.