Första sammanträdet med kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet i Västerås lyder under kyrkorådet och handhar förstås kyrkogårdsfrågor. Den huvudsakliga kyrkogården är Hovdestalund i Västerås och så finns 22 till kyrkogårdar som man har hand om. Idag var jag med på det första sammanträdet för mig som ersättare i utskottet.

Kyrkogårdsutskottet ”ansvarar för begravningsväsendet i Västerås. Kyrkogårdsutskottet ansvarar också för att anlägga, vårda och underhålla kyrkogårdar och begravningsplatser”. Utskottet ”leder även verksamheten inom kyrkogårdsförvaltningen”. Totalt är det nu 39 anställda vilket dubbleras på sommaren.

Det här är väl den verksamhet som flest människor i Sverige kommer i kontakt med, förr eller senare. Begravningslagen ger Svenska kyrkan i uppgift att sköta all begravningsverksamhet, oavsett en människas religion.

Även om det låter fel så ser jag fram emot att arbeta med de andra i kyrkogårdsutskottet. Om det är något som kräver samhällets fokus och stöd är det begravningsverksamheten. Därför är det ett uppdrag som jag tar på högsta allvar.