Mitt första riktiga församlingsråd

Ikväll sammanträdde domkyrkoförsamlingens församlingsråd, mitt första riktiga sammanträde med den gruppen. Jag fick det fina uppdraget att bli församlingsrådets sekreterare.

Exakt vad det innebär visar sig väl, men mest uppenbart innebär det att föra anteckningar vid våra möten. Men sen ingår jag då också i vårt beredningsutskott och ska alltså vara med och förbereda möten.

Ett församlingsråd fungerar som församlingens styrelse och bestämmer över saker som gudstjänster, kollekt, vad kyrkorna får användas till för andra aktiviteter än gudstjänster, utser kyrkovärdar osv. Församlingsrådet har inget budgetansvar och inget ansvar för att anställa någon personal.

Men det är församlingsrådet som på många sätt ligger närmast mycket av kyrkans kärnverksamhet – gudstjänst, utbildning, diakoni och mission. Vi som utgör församlingsrådet kan väl ses som representanter för församlingen och ska se till att fatta kloka beslut för församlingens bästa.

En sak jag ser fram emot nu när mina förtroendeuppdrag i kyrkan drar igång på allvar är att se det från tre olika nivåer: stiftet, pastoratet och församlingen. Det är förstås tre nivåer med olika ansvarsområden och infallsvinklar men de måste också alla tre samspela för att det ska fungera så bra som möjligt. Om det då är bra eller inte att jag är med på alla tre nivåerna återstår att se.