Webbsända kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är den högsta beslutande instansen i Svenska kyrkan i Västerås. De beslut som fattas av kyrkofullmäktige bestämmer inriktningen för kyrkans verksamhet i Västerås bland annat genom att sätta budgeten.

Visserligen publiceras kyrkofullmäktiges kallelser liksom protokoll på webben men ökad transparens kan bara vara bra. Därför föreslår jag att Svenska kyrkan i Västerås ska utreda hur kyrkofullmäktiges sammanträden kan sändas på webben.

Visserligen kommer det kosta en del att webbsända kyrkofullmäktiges sammanträden men den kostnaden kan hållas relativt låg. En bra början skulle kunna vara 2-3 webbkameror kopplade till en dator. Ljudet kan komma från det PA-system som ändå användas kopplat till datorn. Det finns gratis programvara för att sköta själva webbsändningen men någon måste hantera utrustningen så där ligger en kostnad också. I min mening borde webbsändningen gå ut till såväl Facebook som Youtube. Youtube kan då läggas på vår webbsida.

Det här förslaget är nu inskickat till kyrkorådet.