Puffa mer för gudstjänster i sociala medier

Sala-Norrby-Möklinta pastorat är duktiga på Facebook att puffa för sina gudstjänster. Den här t.ex. som informerar om nyårsbön på nyårsafton. Sen lägger de upp samma på webben också, bra för att alla är inte med på Facebook förstås. Jag vill uppmana Västerås att följa deras exempel.

Tittar vi på Svenska kyrkan i Västerås facebookvägg så hittar vi mycket bra aktivitet, men puffar för söndagsgudstjänster är det ont om.

Nu är Västerås pastorat ganska stort med 13 församlingar och än fler kyrkor, men det borde väl vara möjligt att ha några speciella puffar varje vecka för söndagsgudstjänster? Gudstjänst är ändå ett av församlingens fyra grundläggande uppgifter.

Samma princip gäller för Västerås domkyrka, vi borde bli bättre på att puffa för gudstjänster. Där sitter jag i församlingsrådet och har väl viss påverkan så jag börjar väl där.