Mitt första församlingsråd

Ikväll var jag med på mitt första församlingsråd i domkyrkoförsamlingen här i Västerås. Det var det sista sammanträdet för det utgående rådet och vi nya fick vara med som gäster.

Varje församling som är en del av ett pastorat ska enligt kyrkoordningen ha ett församlingsråd. Svenska kyrkan Västerås är ett pastorat bestående av 13 församlingar. Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige efter en nomineringsprocess ledd av en valberedning.

Jag fick för några veckor sedan äran att vara ledamot i församlingsrådet för domkyrkoförsamlingen. Vi är 10 ledamöter och fyra ersättare. Det är en samling engagerade människor som med tro och passion tar sig an uppdraget att ta hand om församlingen på olika sätt med fokus på gudstjänstlivet.

Mitt första riktiga församlingsråd blir i januari. Då ser jag fram emot att lära mig mer om vad vi faktiskt ska göra, planera det kommande året och mandatperioden, samt mina kollegor i rådet.