Kyrkofullmäktige är den högsta beslutande instansen i Svenska kyrkan i Västerås. De beslut som fattas av kyrkofullmäktige bestämmer inriktningen för kyrkans verksamhet i Västerås bland annat genom att sätta budgeten.

Visserligen publiceras kyrkofullmäktiges kallelser liksom protokoll på webben men ökad transparens kan bara vara bra. Därför föreslår jag att Svenska kyrkan i Västerås ska utreda hur kyrkofullmäktiges sammanträden kan sändas på webben.

(mer…)