Enligt SD-politiker är muslimer inte riktigt människor

På Sverigedemokraternas landsdagar sade Martin Strid från talarstolen att en muslim inte är ”100 procent fullt ut människa”. Känns det igen?

1942 publicerade nazisterna i Tyskland en broschyr med titeln ”Der untermesch”, alltså undermänniskorna. Den handlade förstås om judarna.I den kan man i inledningen läsa:

”Just as the night rises against the day, the light and dark are in eternal conflict. So too, is the subhuman the greatest enemy of the dominant species on earth, mankind.  The subhuman is a biological creature, crafted by nature, which has hands, legs, eyes and mouth, even the semblance of a brain. Nevertheless, this terrible creature is only a partial human being.

Although it has features similar to a human, the subhuman is lower on the spiritual and psychological scale than any animal. Inside of this creature lies wild and unrestrained passions: an incessant need  to destroy, filled with the most primitive desires, chaos and coldhearted villainy.

Det känns otäckt bekant.

Det är illa nog att Strid tycker så här.

Han uttryckte det dessutom från talarstolen på Sverigedemokraternas landsdagar.

Och SD har inte vad jag sett sagt något officiellt om detta. I alla andra partier skulle Strid ha ryckts från talarstolen och partiet skulle ha kraftfullt sagt att han inte står för partiets politik och, hoppas jag, uteslutit honom från partiet.

Men från SD är det tyst. Och Åkesson kommer väl igen säga ”jag vet inte” även om han satt och lyssnade på vad Strid sa.

Ett parti som alla andra?

Inte än i alla fall.

Uppdatering: En SD-politiker tar i alla fall avstånd från Strids uttalande.