Konfessionella friskolor eller inte

Debatten går vidare om konfessionella friskolor ska få finnas kvar i Sverige. Jag vet inte riktigt var jag har landat i den frågan men magkänslan säger att konfessionella friskolor i sig inte är problemet och att vi i ett frihetsälskande land som Sverige borde absolut tillåta dem men med bra översyn förstås.

Maria Ludvigsson skriver klokt i SvD tycker jag.

”Av våra drygt 70 konfessionella friskolor är merparten kristna, två handfulla är muslimska och en är judisk. Många av dem tjänar som förebilder för andra skolor tack vare goda studieresultat, trygghet och trivsel. Även icke troende sätter sina barn i en del av dem.

Så det är väldigt få skolor vi pratar om. Och om debatten blossat upp främst på grund av misskötsel i ett fåtal muslimska skolor så ska vi inte stänga alla, de flesta som sköter sig utmärkt.

”Och för att vara tydliga: Konfessionella skolor har redan i dag tydliga regler att förhålla sig till. Läroplan som vilken kommunal skola som helst. Raster och fritid lika fria som på idrottsgymnasier. Och övrig tid lika fri som varje annan skola att arrangera möten och aktiviteter av och för eleverna. Till och med morgonbön för dem som vill. I bästa fall lär sig några till och med att be för sina fiender. Det är inte det sämsta.

Det finns alltså tydliga regler för hur alla skolor ska sköta sig. Om nu några har misskött sig så är det väl översynen av dem som ska skärpas snarare än lägga ned alla. Om man vill lägga ned alla, eller, som Liberalerna, förbjuda alla framtida konfessionella skolor, drar man alla över en kam utan att nödvändigtvis åstadkomma något positivt.

Så där står jag och väger i frågan. Men magkänslan säger att ett förbud, oavsett om det är mot existerande eller framtida skolor, vore fel väg att gå.

Sen tycker jag förstås som kristen att religion, speciellt den kristna religionen, har mycket positivt att lära oss människor, inklusive barn. Vi lever trots allt i Sverige efter många traditioner och regler som kommer från kristendomen. Visst finns det avarter av religionsutövning men det gör det inom nästan vilket område i samhället som helst. Då är ett generellt förbud inte rätt utan avarterna ska förstås och bekämpas.