Nomineringsprocess

Hur blir man förtroendevald kanske du undrar. Det ser säkert olika ut beroende på vad du väljer till och vilket parti du tillhör. Vi i Centerpartiet i Västerås är mitt uppe i processen att nominera till nästa års kommunval och ungefär så här går det till för oss.

Kretsens styrelse (alltså styrelsen för Centerpartiets västeråskrets) utser en nomineringskommitté. Kommitténs uppgift är att ta fram ett förslag till lista. Listan är de kandidater som ska stå med på partiets valsedel i kommunfullmäktigevalet nästa år.

Vi håller först en förnomineringsstämma då medlemmar får föreslå kandidater som då blir förnominerade.

Alla som förnomineras kontaktas och får frågan om de ställer upp.

Medlemmar får sedan rösta på vilka de vill se högt upp på valsedeln. Omröstningen skedde för oss via webben men också via posten.

Resultatet av den omröstningen använder nomineringskommittén för att ta fram sitt förslag till lista. De tar även hänsyn till en rad faktorer så som kandidaternas önskemål, mångfald mm. Listan skickas sedan ut till medlemmar tillsammans med en kallelse till slutnomineringsstämman.

Vid slutnomimeringsstämman röstar medlemmarna på hur de vill att listan ska se ut med grund i förslaget från nomineringskommittén. Kommitténs förslag kan alltså bli ändrat. Här kan det bli diskussioner om en medlem är missnöjd med sin placering osv.

Först efter den stämman har partiet en färdig lista till nästa års val i Västerås kommun.

Varför spelar det roll vilken ordning kandidaterna står på listan?

Lite förenklat kan man säga att de högst upp på listan är de som i första hand blir påtänkta för eventuella kommunalrådsposter och platser i kommunfullmäktige. Alla på listan är kandidater för de platser i nämnder och bolagsstyrelser samt andra uppdrag som partiet kan få efter valet.

Det kan också vara så att kandidater högre upp på listan, t.ex. topp 10, får lite mer stöd i sitt kampanjande från kretsen.

Men ingen är garanterat något förrän rösterna och personkryssen räknats. Genom att få personkryss kan en kandidat flytta sig högre upp, även från sista till första plats. Då måste kandidaten ha minst kryss motsvarande fem procent av partiets totala röster och fler kryss än de före sig.

Demokrati kanske ter sig som en långsam process och det är det. Men det är viktigt att det går rätt till för vår demokrati är värd det.