Reformationsdagen

Idag är det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, Tyskland. Så lyder myten i alla fall, om det är helt sant vet vi inte. Att reformationen tog fart och har sedan dess format många aspekter av vårt samhälle är dock helt sant.