Om det där med att vara politiker

Vem är egentligen politiker och vad innebär det? Några frågor jag har funderat på.

Jag tror mångas bild av vad en politiker är toppolitiker, som de som sitter i regering och riksdag. Kanske någon tänker på en politiker hemma i kommunen, då antagligen ett kommunalråd. Sällan tänker man nog på de över 90 procent av alla folkvalda i Sverige som är fritidspolitiker, de som ofta ägnar fritid och egna pengar till sitt uppdrag. Visserligen får även fritidspolitiker ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för parkeringsavgifter osv. men det väger knappast upp all tid som måste läggas på att läsa in sig på ärenden och annat arbete.

Tänker jag då på mig själv som politiker? Nej, det gör jag inte, även om jag är politiker. Jag sitter som ersättare i en nämnd och kommer snart ta plats i kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige.

Och nu håller nomineringsprocessen inför nästa års val till kommunfullmäktige i Västerås på för fullt. Snart blir det medlemsomröstning där våra medlemmar får ange vilka kandidater de föredrar.

Jag är nominerad och avser ställa upp på listan. Var på listan jag hamnar är förstås upp till medlemmarna som vid en nomineringsstämma i november kommer bestämma ordningen. Det skulle vara spännande att vara högt upp på listan med en god chans att komma in i fullmäktige, men det är ganska osannolikt givet att jag är så ny och vi har så många bra och erfarna namn på listan.

Eftersom jag inte gjort det här förut så funderar jag mycket på hur det går till och vad man ska göra som kandidat. Visserligen har jag precis avslutat kyrkovalet så någon idé har jag väl.

Men precis som i kyrkovalet tänker jag vara så öppen jag bara kan med min kandidatur och vad som än följer efter det.

Jag återkommer.