Idag är det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, Tyskland. Så lyder myten i alla fall, om det är helt sant vet vi inte. Att reformationen tog fart och har sedan dess format många aspekter av vårt samhälle är dock helt sant.

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.
‭‭Efesierbrevet‬ ‭6:11, 13-17‬ ‭B2000‬‬