Idag är det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, Tyskland. Så lyder myten i alla fall, om det är helt sant vet vi inte. Att reformationen tog fart och har sedan dess format många aspekter av vårt samhälle är dock helt sant.

Nu har det gått lite tid sedan fick vi veta vad Northvolt har bestämt sig för angående deras planerade batterifabrik. Skellefteå får själva batterifabriken. I Västerås byggs den så kallade demolinan och runt 400 jobb skapas, främst inom forskning och utveckling samt försäljning.