Församlingens uppgift i Svenska kyrkan

Idag i sin predikan beskrev prästen församlingens kärnuppgift som en fyrklöver med hänvisning till kyrkoordningen, det tycker jag var en riktigt bra beskrivning.

I kyrkoordningen kan vi läsa:

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Prästen uppmanade de som nu kommer styra kyrkan efter valet att läsa denna text, speciellt om den grundläggande uppgiften.

Förutom som en fyrklöver sammanfattade prästen församlingens uppgift som att ”peka på Jesus”, vilket jag tyckte var ett träffande och fint sätt att se på det.