Så här finansieras kyrkovalet

Jag fick en frågan häromveckan om hur kyrkovalet finansieras och idag fick jag svar från Svenska kyrkan.

Så här lyder svaret:

Kyrkovalet finansieras med kyrkans egna medel. Så det stämmer ju alltså att inga pengar för kyrkovalet kommer från staten. Omkring 40 % av den totala kostnaden ligger på stifts- och församlingsnivå, och alltså ungefär 60 % på riksnivå. Valet kostar 6 kr/medlem och år.