Debatt: Kyrkan ska stå kvar mitt i byn

Västmanlands Nyheter publicerade idag en debattartikel som jag skrivit om kyrkovalet.

Den 17 september är det kyrkoval. Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med över sex miljoner medlemmar, över 3 000 kyrkor och 22 000 anställda. Det skriver jag inte för att imponera på dig hur stor Svenska kyrkan är utan för att visa på hur långt ut i samhället hon sträcker sig. Jag vill påstå att Svenska kyrkan påverkar alla i Sverige på något sätt under våra liv. Så även dig, oavsett om du bor mitt i stan eller på landsbygden.

Centerpartiet i Västerås vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen, nära och grön kyrka. I korthet menar vi att kyrkan ska vara en öppen kyrka som välkomnar och omfamnar alla människor, en nära kyrka som finns mitt i ditt liv, där och när du behöver den, och en grön kyrka som arbetar aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Låt mig utveckla det.

Vi tror på alla människors lika rätt och värde och att alla har rätt till ett värdigt bemötande. Utifrån det ska Svenska kyrkan fortsätta vara en öppen folkkyrka som välkomnar de som söker sig till henne, en trygg plats i samhället som välkomnar alla. Med andra ord, vi vill se en modern folkkyrka som i Jesus Kristus fotspår präglas av delaktighet, respekt och glädje och som är lättillgänglig och öppen för alla. Kyrkans kärnverksamhet är gudstjänst, utbildning, mission och diakoni. Med avstamp i det vill vi att Svenska kyrkan ska vara en aktör som förutom arbetet med församlingen i vidare mening bidrar till social omsorg om människor. Därför vill vi se en aktiv kyrka som finns till hands i livets alla skeden, som ett stöd i svåra stunder och en vän i glädje. Kyrkan ska också tydligt bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter och tendenser.

Vi tror på att makt och inflytande ska finnas så nära de som påverkas som möjligt. På så sätt stärker vi den kristna gemenskapen genom att låta inflytande och makt växa underifrån. Svenska kyrkan finns i hela Västerås kommun, det tycker vi är viktigt att förstärka. Församlingen är således den självklara utgångspunkten för kyrkans arbete i Västerås och runt om i landet. Där finns bäst möjlighet till engagemang och trygghet. Genom församlingens lokala arbete kan Svenska kyrkan bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan kunna ge stöd och förmedla framtidstro. Församlingarna ska driva sociala verksamheter och har en tydlig roll i den lokala utvecklingen.

Slutligen, vi tror på att Svenska kyrkan ska vårda vår planet genom att vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Centerpartiets miljöarbete bygger på övertygelsen om att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand, att vi så bäst vårdar Guds skapelse. Oavsett om det handlar om att sopsortera, handla klimatsmart, bygga energisnålt eller välja en miljöbil så ska det vara enkelt att leva miljövänligt. Vi tror t.ex. på att solceller kan införas på många fler av kyrkans tak och att laddstolpar kan sättas upp vid våra kyrkor.

Jag hoppas att du går och röstar 17 september. Då är du är med och påverkar Svenska kyrkans framtid. Även om du inte besöker kyrkan så ofta så finns det mycket du kanske vill stödja ändå. Kyrkan vårdar ovärderliga kulturvärden i form av kyrkor och andra byggnader och minnesmärken; hon bedriver en omfattande kör-, musik-, barn- och ungdomsverksamhet; samt ger stöd vid olyckor, kriser och katastrofer. Listan kan göras mycket längre.

Att ligga på soffan och vänta på att andra ska ta hand om kyrkan duger inte som argument. Och ta på dig att få med en ytterligare person till vallokalen. Om vi alla gör det kommer valdeltagandet öka markant.