Fader vår och Trosbekännelsen morgon och kväll

Jag har börjat följa Martin Luthers råd från Lilla katekesen att morgon och kväll läsa Fader vår och Trosbekännelsen. Det tar inte många minuter och påminner mig om Gud, min tro och mina åtaganden.

I Lilla Katekesen läser vi:

När du stiger upp på morgonen, skall du knäppa dina händer och säga:

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Därefter skall du knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Om du vill, kan du ytterligare läsa denna korta bön:

Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att du denna natt har bevarat mig för all skada och farlighet, och jag ber dig, att du denna dag ville bevara mig för synd och allt ont, så att mitt liv och mina gärningar behagar dig. Ty jag befaller mig med kropp och själ och allt i dina händer. Din helige ängel vare med mig, så att den onde fienden inte får någon makt över mig. Amen.

Så må du med glädje gå till ditt verk och kanske sjunga en psalm, t.ex. de tio budorden, eller vad din andakt inger dig.

Knäböjandet har jag inte kommit till än. Oftast läser jag det liggande i sängen.

Varför ska vi då göra det? Finns många anledningar förstås men en viktig anledning kanske vi finner i Romarbrevet 10:9-10 där vi kan läsa:

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.