Debatt: Därför är kyrkovalet viktigt

Tillsammans med tre andra C-kandidater skriver jag idag i VLT om hur viktigt kyrkovalet är med förhoppningen att du går och röstar. Här följer ett utdrag, läs hela artikeln här.

Vi är en stor skara förtroendevalda som är djupt engagerade i församlingslivet med gudstjänstutveckling, social omsorg och rikt kulturutbud. Vi ställer våra erfarenheter, vår tid och våra krafter till förfogande för att ta ansvar för Svenska kyrkan i tiden. Vi gör det med glädje inom Centerpartiets ram. Vi är inte toppstyrda som det antytts i en del debatter, för vi är en folkrörelse. Gemensamt för oss, är att vi har en vision som vi känner igen både i kyrkolivet och i samhällslivet. Vi verkar för en öppen, nära och grön kyrka i tiden.