Förvirrat SD

”Gör Svenska kyrkan mer svensk” skriver Ann-Charlotte Blomqvist (SD). Men vad det innebär är svårt att förstå. Vad värre är, hon ger också läsarna felaktig information och motsäger sig själv.

Svenska kyrkan tenderar att tappa medlemmar. De som väljer att lämna gör det inte på grund av att de tycker att kyrkoavgiften är för hög eller för att de inte anser sig vara tillräckligt troende, utan för att man anser att Svenska kyrkan är alltför otydlig i sin identitet genom att bland annat bli allt mer sekulär och politiserad.

Men enligt Svenska kyrkan: ”Det framkommer att det absolut vanligaste skälet till att människor säger upp sitt medlemskap är: De tror inte på Gud, 40 procent av de svarande har uppgett detta svar.”

Lägg till det at 17 procent anger ”ekonomiska motiv”. Ann-Charlotte har alltså fel.

Sverigedemokraterna anser inte att sekulära partipolitiska dogmer ska styra kyrkans verksamhet eller kullkasta kyrkans lära.

Men varför satsar då SD så hårt i kyrkovalet? Varför ska man ens vara med om man tycker så?

En bred folkkyrka månar om de sina, verkar i tiden, men i respekt för tro och tradition.

Vad menar SD med ”de sina” exakt? Medlemmar? Bara svenska medlemmar?

Svenska kyrkan ska vara en kyrka i tiden, men inte för tiden.

Det här förstår jag inte. Vad är skillnaden mellan ”i tiden” och ”för tiden”?