Staten är inte den yttersta makten

För några dagar sedan ingrep Polisen mot ett vandrarhem i norra Skåne där Svenska kyrkan i Malmö hade ett familjeläger för papperslösa. Ett trettiotal poliser kom och förde bort både vuxna och barn.

Det förekommer många inlägg på framförallt sociala medier och många menar att kyrkan står inte över staten och måste följa lagen, punkt slut. I strikt juridisk mening är det förstås sant.

Nu är det tveksamt om kyrkan i det här exemplet bröt mot lagen eller inte. Men det spelar ingen roll för många debattörer.

För oss kristna är dock inte den ytterska makten staten och dess Polis.

Den yttersta makten för oss är Gud.

Man kan tycka att det är fel allt man vill men så är det för oss kristna. Det innebär sällan ett problem men i det här fallet tycker jag det gör det.

Det är inte så att bara för att man är kristen så bryter man mot lagen hela tiden. Martin Luther menade att vi ska lyda överheten men inte om det står i strid med Guds ord. Vi kristna är noga med att vara goda samhällsmedborgare med allt vad det innebär.

Jag tror att de allra flesta som framför argumentet att lagen står över kyrkan skulle inte ha några problem att i vissa fall själva bryta mot lagen. Vem går inte rött ibland? Stannar inte helt vid en stop-skylt? Listan kan göras lång.

Om man i vissa situationer är villig att själv bryta lagen, alltså ställa sig över lagen, men kräver total laglydnad av kyrkan, är man en hycklare. Det betyder att man lever efter en annan måttstock än den man säger att kyrkan ska efterleva.