Debatt: Därför ska du rösta i kyrkovalet

Statistiskt sett är du som läser det här medlem i Svenska kyrkan men du går knappast alls på gudstjänster. De enda gånger du besöker en kyrka är vid bröllop, dop eller begravning.  Oavsett, är du medlem i Svenska kyrkan är det viktigt att du går och röstar 17 september.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med över sex miljoner medlemmar, över 3 000 kyrkor och 22 000 anställda. Det må vara sant att bandet mellan stat och kyrka knipsades av år 2000 men för många är Svenska kyrkan fortfarande Sveriges huvudsakliga trossamfund.

Att fira gudstjänst, mission och diakoni ser jag som kyrkans kärnverksamhet. Själv går jag på gudstjänst på söndagar och besöker kyrkor ganska ofta i övrigt också. Gudstjänsten ger mig styrka, riktning och bekräftar min tro. I övrigt så är det något speciellt med att bara sitta stilla en stund i en tyst kyrka, det ger mig frid. Prova gärna om du inte har gjort det nyligen.

Genom sin diakoniverksamhet möter kyrkan människor och hjälper dem i utsatta livssituationer. Svenska kyrkans medarbetare finns på sjukhus, fängelser, äldreboenden och många andra platser. I och med den stora flyktingströmmen de senaste åren har Svenska kyrkan varit den största aktören i landet för att hjälpa dessa utsatta människor. Vill du ha någon att prata med om svåra livsfrågor, få tröst eller bara ett vänligt öra kan du samtala i förtroende med varje diakon och präst. Du kan också ringa jourhavande präst som tar emot över 100 000 samtal per år via 112.

Men det är viktigt att tänka på allt annat som kyrkan gör. Hon vårdar ovärderliga kulturvärden i form av kyrkor och andra byggnader och minnesmärken; hon bedriver en omfattande kör-, musik-, barn- och ungdomsverksamhet; samt ger stöd vid olyckor, kriser och katastrofer. Listan kan göras mycket längre.

Se allt det jag nämnt som en lista på alla fördelar du får med ett medlemskort i en förening. Skillnaden från de flesta föreningar är att Svenska kyrkan ger dessa fördelar till alla människor, medlemmar eller inte. Det är ett exempel på vad en öppen kyrka innebär. På Svenska kyrkans webbplats läser vi att hon i allt sitt arbete utgår från att ”alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har”.

Det är viktigt att du använder din rätt att rösta i kyrkovalet precis som det är i valet nästa år. Att sitta på soffan och vänta på att andra ska ta hand om kyrkan duger inte som argument. Är du medlem tycker jag du ska rösta 17 september. Och ta på dig att få med en ytterligare person till vallokalen. Gör vi alla det så kommer valdeltagandet rusa i höjden.

Visste du förresten att du kan rösta i kyrkovalet från det att du fyllt 16? Ganska häftigt, eller hur?