Om biskopens tweet och efterföljande drev

Biskopen i Stockholms stift Eva Brunne twittrade: ”Tack Stefan Löfven för ditt starka och tydliga ansvarstagande”. Snabbt fick hon en lång rad tweets tillbaka. De flesta upprörda över att hon ska inte tycka till om politik eftersom hon är biskop. En hel del skrev att nu går de ur Svenska kyrkan. Men vad var det som var så hemskt med Brunnes tweet?

Jag håller inte med Eva Brunne, jag tycker inte att Stefan Löfven ska ha något tack för något ansvarstagande in det som har kommit att kallas Transportgate.

Men det är inte det jag vill uppmärksamma nu.

Det verkar som att de flesta i drevet mot henne tycker att hon som biskop inte ska få ha någon politisk åsikt eller att hon åtminstone inte får göra den åsikten hörd offentligt.

Jan Björklund (L) gav sig också in i drevet. Han twittrade: ”Visste inte att Svenska kyrkan hade åsikter om vilka ministrar som ska avgå och inte. Trodde statskyrkan var avskaffad. Omdömeslöst.”

Att det kan ses som lite omdömeslöst av biskop Brunne, det kan jag hålla med om. Förutom det tycker jag också att Björklunds tweet är omdömeslöst och onödigt.

Eva Brunne har publicerat ett kortare tydliggörande på Twitter och ett längre på webben.

Jag tycker det är klart att även biskopar ska få ha åsikter om saker i samhället, även politiska. I övrigt tycker jag det här inlägget säger mycket bra om den här situationen.