Respekt ska förtjänas

Prästen Jan-Åke Karlsson i Bro och Brastad skriver i en debattartikel om hur han tycker att präster inte ska tvingas gifta samkönade par.

Det kan ha förstås tycka.

Men sättet han för fram sina synpunkter underblåser bara den ”enkelriktade och ensidiga respekt” som han menar kännetecknar det samhälle vi lever i.

Han kallar RFSL för ”Riksförbundet för sexuell lössläppthet”.

Han menar att ordet pride ”kan översättas med högmod” när det snarare ska översättas med stolthet.

Han skriver att politiker är ”fega”.

Och så vidare.

Nej, Jan-Åke, det duger inte. Du får förstås tycka det du tycker men för fram det på ett sätt som uppmanar till ömsesidig respekt och debatt.

Precis som du avslutar med, konstigt då att du inte själv kunde följa dina egna ord.

”Är inte respekten i kyrka och samhälle dubbelriktad är allt tal om respekt ingenting annat än struntprat. Det är inte bara en grupp som ska visa den andra gruppen respekt. Respekten måste vara ömsesidig, annars är den ingenting värd.”