Svårt att ta död på en vandringssägen

Centerpartiets Annie Lööf vill släppa in 30 miljoner flyktingar i Sverige. Det är en modern variant av en vandringssägen som dras upp titt som tätt på sociala medier. Oftast, tycker jag, av personer som inte har bemödat sig att undersöka sanningshalten i det. Det bygger på vad Annie sa i en SVT-intervju 2011 och om någon källa anges är det ofta denna video.

I den videon finns inte den tidigare diskussionen med dock, den börjar med Annie svar. Om du däremot tittar på den här videon så kommer helheten fram bättre.

Här är den del av texten som det handlar om.

– Idag är vi 9 miljoner invånare i Sverige, hur många skulle vi kunna vara i din visionära hjärna?
– Det är helt omöjligt att säga för jag tror nämligen…
– Dubbelt så många?
– Jag tycker det viktigaste är att vi har ett öppet förhållningssätt, vi verkar för fri rörlighet och frihet oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Vi ska välkomna människor hit så länge man har möjlighet att både försörja sig själv eller driva företag.
– Enligt ert migrationspolitiska program så dras en parallell till Kanada, deras modell då för arbetskraftsinvandring. Omräknat till svenska förhållanden skulle vi kunna ha 40 miljoner invånare. Är det tänkbart?
– Det är inte realistiskt i ett kortare perspektiv.
– Men i ett längre perspektiv?
– Nej, jag tror inte det heller utan det är ett exempel på om Sverige under ett sekel hade haft en så offensiv linje som Kanada haft vad gäller arbetskraftsinvandring, där man från första dagen låter en invandrare som kommer få arbete, komma in och integrera. Då kan man nå de här siffrorna. Men det är inget självändamål med att kraftigt utöka…
– Man kan tänka sig det, att det skulle vara så många fler?
– Ja, absolut, så länge människor kan komma hit, försörja sig själv, arbeta och driva företag, integreras, så ser jag inga problem med detta.
– Men vad händer med det svenska, svenska kulturen, svenska språket?
– Det är oerhört viktigt. Vi pratar svenska, människor som kommer hit pratar svenska…
– Men om den svenska urbefolkningen så att säga bara är nio miljoner av 40.
– Jag vänder mig väldigt skarpt mot den beskrivningen. De nio miljoner som är här år både oss som är infödda svenskar, det är min mormor som är född i Kanada, det är mina klasskompisar som är uppvuxna i Bosnien, i Tyskland, i Kina och i Afrika. Det är väldigt många människor som är svenska medborgare som bor här och som jag är väldigt stolt över att också få kalla svenskar.
– Så att 40 miljoner invånare i Sverige, det kan du tänka dig?
– Jag tycker det är viktigt att diskutera värdegrunden här och då handlar det om en öppenhetlig linje och frihetlig linje att människor som vill komma till Sverige för att arbeta och bo här, betala skatt, tjäna pengar och också vara med och bidra till vårt gemensamma välfärdssystem, de är väldigt välkomna.

Slutsatsen blir att det är nog inte Annies bästa intervju i karriären men hon pekar på en teoretisk modell byggd på Kanada som om den implementerades i Sverige skulle kunna innebära en befolkning på 40 miljoner om ett 100 år.

Med tanke på att Sveriges befolkning har fördubblats sedan 1900 och fyrdubblats sedan 1800 är det kanske inte så otroligt att vi kommer se en fortsatt kraftig ökning över de kommande 100 åren.