Det går dåligt i Afrika för Västerås stift

En artikel i Kyrkans Tidning berättar att Västerås stift har gjort en riktigt dålig skogsaffär i Afrika. De s.k. prästlönetillgångarna har skrivits ned med nästan 19 miljoner kronor. Det innebär att tillgångarna stiftet har i skogsföretaget Green Resources nu är nere på noll kronor.

– Utvecklingen har under en längre tid varit negativ och nu har vi kommit till vägs ände säger Lennart Kjellin (C), ordförande i egendomsnämnden i Västerås stift.

Jag kan inte bakgrunden till detta men det är minst sagt olyckligt att så mycket pengar i princip försvinner. I praktiken betyder det mindre pengar att betala ut till verksamheten.