Möte om förskola

Ikväll hade vi i Centerpartiet kallat till ett öppet möte om förskolesituationen i Barkarö här i Västerås. Utan att gå in på detaljer – long story – så handlar det om hur förskolesituationen ska lösas där. Ska ny förskola byggas och i så fall var, ska en existerande förskola byggas ut eller renoveras eller något helt annat.

Ungefär 50 personer kom och flera partier var representerade. Jag tycker det var ett bra samtal där många olika synpunkter kom fram.

Jag deltog inte i diskussionerna utan lyssnade och tog anteckningar. Klart är att många i Barkarö är upprörda över det förslag som ligger, ett förslag som vi i C inte är så förtjusta i heller.

Klart är också att politiken har ett problem med att medborgare inte alltid förstår de politiska processerna. I det här fallet så ser inte medborgarna skillnaden mellan byggnadsnämnd, fastighetsnämnd och förskolenämnd och deras olika uppgifter. Och jag säger inte att jag helt förstår skillnaderna för det gör jag inte men är det rimligt att en medborgare förstår? Nej, det är det inte, tycker jag. Där måste politiker vara bättre på att förklara situationen och kanske också arbeta långsiktigt för att göra det tydligare.

Nu tror jag efter kvällens diskussioner att politikerna kommer jobba vidare mot en lösning för Barkarö som blir bra för så många som möjligt.