En modern trosbekännelse

Trosbekännelsen är en av de mest lästa texterna i Svenska kyrkan. Det är en text som förstås är central i kyrkan.

När jag läste Agneta Ledhamres artikel nyligen så väckte det tankar inom mig om det skulle gå att uppdatera trosbekännelsen på något sätt. Av en slump stötte jag på en artikel i Kyrkans Tidning om teologistudenten Anton Bränström. I artikeln kan vi läsa:

”Tron för mig är det som Psalm 766 uttrycker: ‘Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet….'”.

Det tyckte jag lät jättebra, träffade mig i hjärtat kan man säg. Det är psalm 766 i Svenska psalmboken som heter ”Jag tror på en Gud som är helig och varm” eller ”Trosbekännelsen” och lyder så här i helhet.

Jag tror på en Gud som är helig och varm,
som ger kampglöd och identitet.
En helande Gud som gör trasigt till helt,
som stärker till medvetenhet.

Jag tror på en Gud som gråter med mig,
när jag gråter så allting är gråt.
En tröstande Gud som kan trösta likt den
som väntar tills gråten gått åt.

Jag tror på en Gud som bor inom mig
och som bor i allt utanför.
En skrattande Gud som vill skratta med mig,
som lever med mig när jag dör.

Texten är skriven av Christina Lövestam och musiken av Jan Mattsson.

Här finns ett videoprogram där Christina intervjuas om psalmen. Där säger hon:

”Varje söndag så läste jag trosbekännelsen i kyrkan förstås. Men jag kände att orden är så gamla. De orden sattes ju på 300-talet och sen har de traderats genom generation efter generation till oss. Jag kände att jag ville formulera med mina ord vad tro betyder”.

Här kan du lyssna på en vackert sjungen version av psalmen.

Jag tror kanske inte att den för mig ersätter trosbekännelsen men den talar till mig- och om min tro- på ett direkt och träffande sätt så jag kommer bära den med mig.