Mycket att lära sig om kyrkovalet

Valdeltagandet i senaste kyrkovalet 2013 var 12,8%, alltså långt under det i det allmänna valet. Och det är förstås en del av medlemmarna i Svenska kyrkan, inte hela befolkningen.

I Västerås pastorat i Västerås stift röstade totalt 8 260 personer utav 78 634 röstberättigade. Centerpartiet fick 716 röster.

Men poängen med den  här posten var inte att gräva i siffror, det kan vi göra en annan gång. Istället ville jag bara ge uttryck för hur mycket jag behöver lära mig för att förstå kyrkovalet.

Det är stift, pastorat, församlingar, nomineringsgrupper osv. Sen det som liknar det allmänna valet med valdistrikt, vallokaler, röstsedlar och sådant.

Hur som helst gillar jag utmaningen även om det ibland snurrar runt i huvudet och jag knappt hänger med i allt. Men som med så mycket annat finner jag bästa sättet att klara av det är att skriva ner så mycket som möjligt, speciellt frågor, be om hjälp av de som varit med förr och arbeta strukturerat.

Jag är själv kandidat i kyrkovalet men jobbar i huvudsak för att Centerpartiet ska få ökat väljarstöd i september.