Gud och Jesus saknas i kyrkovalsprogram?

I tidningen Dagen skriver Bengt Olof Dike: ”Återigen har Socialdemokraterna i sitt nya kyrkopolitiska program för 2018–2021 – och som stakar ut vägen för partiet i årets kyrkoval – uteslutit Gud och Jesus.”

Deras program finns här.

Och Dike har rätt, Gud och Jesus nämns inte alls.

Tyvärr är detsamma sant för Centerpartiets centrala kyrkovalprogram (som jag inte hittar på nätet), Gud och Jesus lyser med sin frånvaro.

Det har jag tagit ställning till i arbetet med vårt lokala program, att få med våra ”högsta ledstjärnor”, som Dike skriver.