Jag har hjälpt till med soppköket i över ett år nu. Jag och Crystal är där många söndagar, jag har satt upp och tar hand om webbplatsen samt konton på sociala medier, och jag sköter planeringen i den interna gruppen på Facebook. Det har varit väldigt givande att lära känna så många fantastiska människor, såväl de frivilliga som de hemlösa och andra.

Sedan i våras har jag drivit frågan om att registrera soppköket som (ideell)förening, periodvis påhejad av Robert Smith, grundare till soppköket och jag har arbetat fram förslag till stadgar tillsammans med Coompanion och andra1. Det är tydligt att andra aktörer så som ICA, kommunen osv. ställer krav på att vi ska vara en registrerad förening med organisationsnummer för att få vara med i vissa samarbeten och sammanhang. Att bli registrerad förening är sannerligen inte lösningen på allt men det kan vara katalysatorn som gör att soppköket kan utvecklas vidare.

Jag uppfattar det nu som att Robert inte vill fortsätta med det arbetet, att registrera soppköket som förening, åtminstone inte i den riktning jag trodde vi siktade på. Han verkar inte vilja prata med mig om det i alla fall och utan kommunikation är det omöjligt att komma framåt. Det gäller inte bara processen med att registrera en förening utan allt annat arbete i soppköket också.

Dessutom är det sätt på vilket soppköket styrs nu inte förenligt med hur jag tycker man ska arbeta i en organisation som soppköket, registrerad som förening eller inte. Jag förordar öppenhet och rakhet samt rikligt med kommunikation och medbestämmande såväl internt som externt.

Det är förstås Roberts rätt att göra som han vill men jag känner att jag kan inte vara med på den resan. Roberts vision och hur vi ska komma dit verkar inte stämma överens med min så jag tackar för mig vad gäller dessa uppgifter och säger lycka till. Tydligen verkar inte det arbete jag har lagt ner på att försöka strukturera upp soppköket vara förstått eller uppskattat. Jag hittar säkert andra vägar att hjälpa de hemlösa och andra utsatta (bl.a. genom den här sajten men även genom att hjälpa till med Tillsammans gör vi skillnad).

Så jag avsäger mig härmed allt ansvar för soppkökets webbplats, konton på sociala medier samt intern planering.

Vad gäller överlämnande så synkar jag gärna med någon annan men här är läget i korthet:

  • Facebooksidan: jag har tagit bort mig själv som admin (Robert och Björn är admin).
  • Twitterkontot: Robert har inloggningsuppgifterna.
  • Interna Facebookgruppen: jag har tagit bort mig själv som admin (Robert är admin). Så länge jag är med och arbetar med soppköket så är jag kvar som en del av gruppen hoppas jag men den aktiva planeringen och koordineringen får tas hand om av andra.
  • Webbplatsen: den ligger på mitt webbhotellskonto. Jag packar ihop innehållet och skickar över till person som utses av Robert när så önskas, men helst inom 30 dagar (jag vill inte vara ansvarig för webbplatsen längre än nödvändigt). Webbplatsen använder ett köpetema som är licensierat till mig, det kommer jag avaktivera innan jag packar ihop.
  • Domäner: jag överför domänerna (fillingbellies.com, vasterassoppkok.se, västeråssoppkök.se) till person som utses av Robert när så önskas. De har alla ungefär ett år kvar på nuvarande registrering. Efter det vet jag inte vad som kommer hända med dem.
  • Fotografier: Jag har fotat en hel del under det här året och lagt ut på webbplats och sociala medier. Dessa foton får soppköket fortsatt rätt att använda. Jag skulle dock uppskatta om jag pekades ut som fotograf där det är möjligt.

Jag önskar soppköket all lycka till inför framtiden och jag vill fortsätta arbeta frivilligt vissa söndagar. Men från och med nu blir min roll mindre aktiv än den har varit och det är dags för andra att ta över.

1 Det senaste förslaget till stadgar finns här (PDF).